Bruk av CRP i sykehjem

Kjære sykehjemslege og andre interesserte lesere


I november 2013 sendte Noklus ut en pasienthistorie som omhandlet bruk og tolking av CRP på sykehjem, som ledd i jevnlige utsendelser av sykehistorier for å illustrere nytten av laboratorieanalyser i sykehjem (1).

300 leger ved 259 sykehjem (28 % av alle sykehjem) svarte på kasuistikken høsten 2013. På de neste sidene kan du teste deg selv ved å svare på kasuistikken, og deretter se svarfordelingen for sykehjemsleger som svarte på kasuistikken høsten 2013. Til slutt følger noen generelle råd mht. vurdering av CRP-resultat. Antatt tidsbruk er ca 10-15 minutter.


Vennlig hilsen,

Svein Ivar Fylkesnes – sykehjemslege,
Aart Huurnink – sykehjemslege,
Geir Thue - fastlege/professor,
Kari van den Berg - laboratoriekonsulent,
Ann Helen Kristoffersen – laboratorielege/PhD,
Sverre Sandberg - leder av Noklus/professor,
Siri Fauli - prosjektleder/PhD/helseøkonom

T