Pytania oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Poniższe pytania ankietowe dotyczące kwestii związanych z przedsiębiorczością w Polsce adresowane są do wszystkich respondentów zainteresowanych wyrażeniem opinii na temat poziomu przedsiębiorczości w kraju. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. 

Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie są CAŁKOWICIE POUFNE. Na dalszym etapie będą analizowane wyłącznie w powiązaniu z innymi odpowiedziami.

Każda część ankiety składa się z kilku krótkich stwierdzeń. Przy każdym stwierdzeniu respondenci proszeni są o określenie w jakim stopniu zgadzają się lub nie zgadzają z jego brzmieniem. Każdy z elementów badania skonstruowany jest według skali Likerta, na którą składa się sześć odpowiedzi do wyboru (tzn. "zdecydowanie nie zgadzam się", "nie zgadzam się", "ani tak ani nie", "zgadzam się", "zdecydowanie się zgadzam" i " nie wiem").


Licząc na Państwa udział w badaniu, z góry dziękujemy za zaangażowanie.
CZEŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE

Question Title

* 1. Do jakiego sektora należy firma lub organizacja, którą Pan(i) reprezentuje?

Question Title

* 2. A. W jakim mieście/ regionie lub w pobliżu jakiego miasta/ regionu znajduje się Pana(i) firma, instytucja lub organizacja (tj. w jakim mieście/ regionie lub w pobliżu jakiego miasta/ regionu Pan(i) pracuje)?

Question Title

* 3. Ilu mieszkańców liczy miejscowość w której znajduje się Pana(i) firma, instytucja lub organizacja?

T