Hoffem barhau i wella'r gwasanaeth a gaiff ei gynnig gennym i bobl ag awstistiaeth sy'n ymweld ag ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, hoffem estyn gwahoddiad i chi gymryd rhan yn yr arolwg hwn i fonitro a gwella'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i'n cwsmeriaid. Dim ond ychydig o eiliadau y bydd yn ei gymryd a rydym yn gwerthfawrogi eich adborth.
Rhowch sgôr i'r canlynol:

Question Title

* 1. Yr adran Awtistiaeth ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Question Title

* 2. Eich profiad cyffredinol o'ch ymweliad.

Question Title

* 3. Y gwasanaeth a gawsoch fel cwsmer, e.e. a oedd y staff yn barod eu cymwynas, yn groesawgar, yn gyfeillgar ac ati.

Question Title

* 4. Y cyfleusterau sydd ar gael ar ein hystâd, e.e. y caffi, y toiledau, a cyfleuster Changing Places, ac ati.

Question Title

* 5. A oes unrhyw adborth ychwanegol yr hoffech ei roi?

Diolch yn fawr am eich adborth. Gobeithio y byddwn yn eich gweld yma eto’n fuan.

T