Welkom!

 
3% of survey complete.
Welkom bij het ClickValue/Marketingfacts onderzoek naar de inzet van web analytics bij de verbetering van het webkanaal. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop organisaties gebruik maken van web analytics.

Deelname aan deze enquête neemt minder dan 10 minuten tijd in beslag.

Iedere deelnemer ontvangt een kopie van het eindrapport. Hiermee krijgt u een benchmark over het gebruik van webstatistieken en aanverwante diensten. Bovendien krijgt u aanknopingspunten voor een effectieve inzet.
In het onderzoek komen vragen aan de orde over budgetten en bezoekersaantallen. Hierbij volstaat een indicatie.

Verwerking van de antwoorden is volledig anoniem. De gegevens zullen na verwerking niet herleidbaar zijn naar een persoon, e-mailadres of bedrijf.
Klik op "Volgende" om de vragenlijst te starten.

T