1.

Mənim adım Erik Şvortzdır. Mən Amerikalı jurnalistəm və cəmiyyətin təşkil edilməsində “Yeni Media”nın təsiri barədə məlumatların toplanması üzrə akademik səviyyədə tədqiqat aparıram. Hazırda Emin Abdullayev (Emin Milli) və Adnan Hajızadə barədə məqalə hazırlayıram. Emin və Adnan bu yaxınlarda azadlığa buraxılıb. Zəhmət olmasa aşağıdakı suallara düzgün və dəqiq cavab verin. Təşəkkür edirəm.

* 1. Ümumiyyətlə, 1 – 6 şkalası əsasında, 1 ən az və 6 ən çox vacib olmaqla, aşağıdakıları Emin Milli və Adnan Hacızadə üçün dəstəyin yayılmasında necə qiymətləndirirsiniz?

  1 2 3 4 5 6
YouTube videoları
Facebook
On-line xahişlər
Bloqlar
Twitter
Digər

* 2. 1 – 8 şkalası əsasında, aşağıdakılar vasitəsilə Emin Milli və Adnan Hacızadənin azad edilməsi məqsədilə təşkil edilmiş səylər barədə xəbərləri necə tez-tez gördüyünüzü qiymətləndirin (1 ən az və 8 ən çox olmaqla)

  1 2 3 4 5 6 7 8
YouTube videoları
Facebook
On-line xahişlər
Bloqlar
Twitter
Qəzetlər
Televiziya
Digər

* 3. Siz Emin Milli və Adnan Hacızadənin azad edilmsi üçün xahi ərizəsi imzalamısınızmı?

* 4. Siz onların azad edilməsi cəhdləri barədə məlumatı və ya hər hansı videonu
bölümüsünüzmü və ya göndərmisinizmi?

* 5. Siz hər hansı digər vasitə ilə onların azad edilməsi cəhdlrinə dəstək göstərmisinizmi?

* 6. 1 – 6 şkalası əsasında, aşağıdakı spesifik sosial media v Yeni Media alətlərinin demokratiya fəalları Emin Milli və Adnan Hacızadənin azad edilməsi üçün Azərbaycan hökumətinə təsir vasitəsi kimi faydalılığını qiymətlndirin. (“6” rəqəmi çox effektiv və “1” rəqəmi təmamilə faydasız)

 
Facebook qrupları
YouTube videoları
On-line xahişlər
Bloqqerlər
Twitter
Digər

* 7. 1– 5 şkalası əsasında aşaıdakı idarə və ya hədəflərə internet vasitəsinə təzyiqin mühümlüyünü qiymətləndirin (onları 1-dən 5-dək qiymətləndirin. “1” rəqəmi amilin qeyri-mühüm, “5” rəqəmi isə onun çox mühüm olduğunu gösətrir).

  1 2 3 4 5
Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sistemi
Azərbaycan Respublikasının Prezident Aparatı
Azərbaycanda ictimai rəy
Beynəlxalq ictimaiyyət
Azrbaycan Respublikasının parlamenti

* 8. 1 – 5 şkalası əsasında (“1” təmamil qeyri-mühüm və “5” çox mühüm olmaqla)
internetin aşaıdakı xüsusiyyətlərinin cəmiyyətin demokratikləşdirilməsinə təsir vasitəsi kimi qiymətləndirin.

  1 2 3 4 5
Məlumatlardan azad birgə istifadə
Beynəlxalq dəstəyin səfərbər edilməsi
Siyasi koordinasiya
Siyasi güc göstərmək
Fikirləri bölüşdürmək

* 9. 1 – 6 şkalası əsasında (“1” təmamilə qeyri-mühüm və “6” çox mühüm olmaqla) aşağıdakılar Azrbaycanda demokratik dəyişikliyə nə dərəcədə mane ola bilər?

  1 2 3 4 5 6
Hökumətə qarşı çıxanlar arasında koordinasiyanın olmaması
Hökumət ona əks tərəflərə qarşı zorakılıq tətbiq edir
İnsanların çoxusunu siyasət maraqlandırmır
İnsanların çoxusu elə fikirləşir ki, vəziyyət düzəlməyəcək
İnsanların çoxusu məlumatsızdir və hökumətin nə dərəcədə pis olduğunu bilmirlər
İnsanların çoxusunu ölkənin gələcəyi maraqlandırmır

* 10. 1 – 7 şkalası sasında (“1” tam razılaşmama və “7” tam razılaşma olmaqla) aşağıdakı fikirlr münasibətinizi bildirin.

  1 2 3 4 5 6 7
1.Mən inanıram ki,nə vaxtsa Azərbaycanda həqiqi demokratik institutların fəaliyyətini görəcəm
2. Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsi qalxmaqdadır
3. Azərbaycanda daha böyük iqtisadi inkişaf demokratiyanın daha da genişlənməsinə aparıb çıxaracaq
4. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilərsə,demokratizasiyanın baş vermsi daha mümkün olar
5. Azərbaycan üçün demokratizasiyaya nail olmaq layiqli bir məqsəddir
6. Azərbaycanda insanlar fikir ayrılıqlarını sakit formada ifa edə bilirlər
7. Mən Azərbaycanda öz fikrimi bildirmək üçün çəkinmədən səsimi qaldıra bilirəm

* 11. Zhmt olmasa özünüz bard aaıdakı sualları cavablandırın.
Cins:

* 12. Yaş?

* 13. Təhsil?

* 14. Etnik qrup?

* 15. Yaayı yeri?

* 16. 1 – 7 şkalası əsasında siyasi fəallığı (1 = siyasi cəhətdən qeyri-fəal. 7 = siyasi cəhətdən çox fəal).

T