Introductie

 
13% of survey complete.

Inleiding tot de problematiek van de implementatie van de wet op de voedselinformatievoorziening aan consumenten, m.n. het allergenen gedeelte.

De inventarisatie via dit meldpunt is om te inventariseren of de wet op de voedselinformatievoorziening aan consumenten, welke 13 december 2014 in werking is getreden, naar behoren is ingevoerd, welke goede aspecten er geconstateerd worden en welke minder goede of slechte aspecten. Dit moet een indicatie geven wat de status is van de toepassing van deze wet in de levensmiddelenbranche, m.n.. dat deel dat betrokken is bij de onverpakte verkoop van voedingsmiddelen.

T