* 1. თქვენი ასაკი

* 2. სქესი

* 3. როგორ ფიქრობთ, დასაშვებია თუ არა პარკების და ბაღების ტერიტორიის ხარჯზე ქალაქის განვითარება და ამ ტერიტორიებზე მშენებლობის წარმოება?

* 4. როგორ ფიქრობთ დასაშვებია თუ არა პარკების და ბაღების ტერიტორიის ხარჯზე ქალაქის სატრანსპორტო ქსელის განვითარება?

* 5. როგორ ფიქრობთ, თბილისის პარკები, ბაღები და სკვერები უნდა იყოს მუნიციპალური თუ შეიძლება გადაეცეს კერძო პირებს საკუთრებაში?

* 6. თქვენი აზრით გარეუბნებში ახლად შექმნილი სარეკრიაციო ზონებს შეუზლიათ თუ არა იტვირთონ ის ფუნქცია რაც ქონდათ ქალაქის ცენტრში არსებულ მწვანე ტერიტორიებს?

* 7. თბილისის კლიმატური და ეკოლოგიური პირობების გათვალისწინებით რა ტიპის ნარგაობა უნდა იყოს შერჩეული თბილისის ქუჩების გასწვრივ დასარგავად?

* 8. რამდენად ხშირად სტუმრობთ პარკებს და ბაღებს ან ისვენებთ ბუნების წიაღში თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები?

* 9. როგორ აფასებთ თბილისის ეკოლოგიურ მდგომარეობას?

* 10. როგორ ფიქრობთ როგორი გავლენა აქვს თბილისის ეკოლოგიურ მდგომარეობას თქვენს ჯამრთელობაზე?

T