1. Maklumblas Peserta

 
100% of survey complete.

Intel® Teach Elements: Kursus Assessment in 21st Century Classrooms (Penilaian dalam Bilik Darjah Abad ke-21) mengandungi lima modul. Modul ini mengandungi pengisian e-pembelajaran secara interaktif dan aktiviti tambahan Giliran Anda (Your Turn) untuk mengaplikasikan pembelajaran ke dalam satu pelan tindakan Kursus untuk kelas anda.

* 1. Anda telah mendaftar di laman Bahagain Pendidikan Guru sebelum memulakan kursus ini.

2. Berapa modul dan pelajaran dapat anda selesaikan?

3. Adakah kursus e-pembelajaran ini berguna?

4. Berapa aktiviti dalam Pelan Tindakan yang dapat anda selesaikan?

5. Adakah aktiviti dalam pelan tindakan membantu?

6. Adakah anda akan mengesyorkan kursus ini kepada rakan anda?

7. Apakah cadangan anda untuk menambahbaikkan kursus ini?

8. Apakah topik lain yang anda ingin sertai untuk kursus sebegini pada masa hadapan? (Pilih mana-mana yang sesuai)

9. Adakah anda berada di Malaysia?

10. Adakah anda ingin dihubungi apabila terdapat kursus Elements yang baru?

T