1. Програмите за създаване и обработка на графични изображения се наричат...

2. Кой от изброените файлови формати е графичен?

Свържете всяка програма с характерна за нея функция

Свържете всяка програма с характерна за нея функция

3. Основните цветове, с които се работи при цветовия модел RGB са:

4. Кои от изброените графични формати са за растерна графика?

5. При увеличаване на векторното изображение...

6. Точките, от които се изграждат растерните графични изображения, се наричат...

7. Подредете компонентите според техния цветови модел в реда

  Червен, зелен, син цвят Светлосин, пурпурен, жълт, черен цвят Цветови тон, наситеност, яркост
RGB
HBS
CMYK

8. Кой е основният принцип при създаване на фрактална графика?

9. Кои от изброените програми са за растерна графика?

T