* 1. Cá bhfaigheann tú d'eolas ar chúrsaí Gréasán na Meán?

* 2. Céard é do chatagóir gairme?

* 3. Cé mhéad cúrsaí de Ghréasán na Meán a d'fhreastail tú air?

* 4. Muna bhfuil cúrsa déanta agat, cén fáth?

* 5. Cuir tic in aice na cúrsaí go bhfuil suim agat iontu ón líosta thíos?

* 6. Liostaigh thíos aon ábhar cúrsa nach bhfuil luaite?

* 7. Cén lá den seachtain a fheileann duit le cúrsa a dhéanamh, ag tosnú ag cén t-am?

T