1. Vad brukar ni ha med er för mat på campingsemestrar? Skiljer den sig mycket från maten som ni äter hemma?

2. Är det viktigt för er att kunna äta "vardagsmat" även när ni campar?

3. Hur förvarar ni maten när ni campar? Uppstår det några problem med att packa med mat/förvara mat?

4. Har det uppstått några problem med matberedning under campingsemestern? Isåfall vilka?

5. Hur rengör ni kokkärl, tallrikar etc efter måltiden?

6. Upplever ni det problematiskt att hålla rent kokkärl, tallrikar etc?

7. Om ja, varför?

8. Slutligen, har det uppstått några andra problem relaterat till mat (förvaring, beredning, förtäring och rengöring) under era campingsemestrar? Vad skulle kunna förbättras för att höja campingupplevelsen?

T