1. Demografija

Question Title

* 1. SPOL

Question Title

* 2. STAROST

Question Title

* 3. STATUS

Question Title

* 4. DOSEŽENA IZOBRAZBA

Question Title

* 5. IZBERITE REGIJO, KJER TRENUTNO PREBIVATE

Question Title

* 6. KOLIKO MOBILNIH APARATOV/NAROČNIŠKIH RAZMERIJ IMATE? PROSIM, DA UPOŠTEVATE LE TISTE, KI JIH UPORABLJATE SAMI.

Question Title

* 7. STE UPORABNIK PRI VEČ KOT ENEM MOBILNEM OPERATERJU?

Question Title

* 8. UPORABNIK KATEREGA MOBILNEGA OPERATERJA STE? (Možnih več odgovorov)

Question Title

* 9. UPORABNIK KATEREGA MOBILNEGA OPERATERJA JE VAŠE PODJETJE? (Odgovorjate le tisti, ki uporabljate poleg svojega aparata tudi službenega oz. tisti, ki imate le službeni mobilni aparat)

Question Title

* 10. ALI STE K TRENUTNEMU PONUDNIKU MOBILNIH STORITEV PRENESLI ŠTEVILKO?

Question Title

* 11. IZBERITE ZNAMKO APARATA, KI GA UPORABLJATE V ZASEBNE NAMENE. (Možnih je več odgovorov)

Question Title

* 12. ALI STE ZADOVOLJNI Z VAŠIM TRENUTNIM PONUDNIKOM MOBILNIH STORITEV?

Question Title

* 13. Z LESTVICO OD 1 DO 10 OCENITE RAZLOGE , ZAKAJ OSTAJATE PRI TRENUTNEM PONUDNIKU MOBILNIH STORITEV? Kjer ocena 1 pomeni, da je posamezni razlog, zakaj ostajate pri trenutnem operaterju malo pomemben, in ocena 10, da je razlog zelo pomemben.

  malo pomemben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zelo pomemben 10 ne vem
a. pogodbena vezava
b. lojalnostni program (ugodnosti za zveste naročnike)
c. ugodne cene storitev
d. ponudba aparatov
e. kakovost storitev
f. obveščenost in seznanjenost s ponudbo
g. nadgradnja storitev
h. dobra pokritost
i. zvestoba ponudniku
j. novosti
l. število pogodb za gostovanje v tujini
m. kvaliteta in usposobljenost klicnega centra

Question Title

* 14. ČE BI LAHKO, ALI BI V TEM TRENUTKU ZAMENJALI SVOJEGA PONUDNIKA MOBILNIH STORITEV?

Question Title

* 15. Z LESTVICO OD 1 DO 10 OCENITE RAZLOGE , ZARADI KATERIH BI IZBRALI NOVEGA PONUDNIKA MOBILNIH STORITEV? Kjer ocena 1 pomeni, da je posamezni razlog, zakaj bi izbrali novega ponudnika mobilnih storitev malo pomemben, in ocena 10, da je razlog zelo pomemben.

  malo pomemben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zelo pomemben 10 ne vem
a. ugodnejše cene storitev
b. boljši lojalnostni program
c. pestrejša ponudba storitev
d. večja ponudba akcijskih aparatov
e. kakovost storitev
f. nezadovoljstvo s trenutnim ponudnikom
g. boljše oglaševanje
h. boljša pokritost
i. večji status podjetja
j. priporočila znancev
k. nižja naročnina
l. večje število pogodb za gostovanje v tujini
m. previsok račun

Question Title

* 16. ČE BI LAHKO ZAMENJALI SVOJEGA PONUDNIKA MOBILNIH STORITEV, KATEREGA BI IZBRALI?

Question Title

* 17. Z LESTVICO OD 1 DO 10 OCENITE LASTNOSTI IN RAZLOGE , PRI IZBIRI NOVEGA APARATA? Kjer ocena 1 pomeni, da je posamezna lastnost oz. razlog, zakaj bi izbrali novi aparat malo pomemben, in ocena 10, da je lastnost oz. razlog zelo pomemben.

  malo pomemben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zelo pomemben 10 ne vem
a. zaradi izgleda in barve aparata
b. ker želim biti v koraku s časom
c. ker se mi je stari aparat pokvaril
d. ker sem se starega aparata naveličal
e. zaradi priporočil znancev
f. zaradi blagovne znamke
g. zaradi statusa v družbi, ki bi ga z nakupom pridobil
h. zaradi funkcionalnosti aparata
i. zaradi akcijske cene
j. ker so mi stari aparat ukradli oz. sem ga izgubil

Question Title

* 18. ALI V VEČINI PRIMEROV IZBERETE APARAT IZ REDNE PONUDBE?

Question Title

* 19. ČE BI ZAMENJALI SVOJ APARAT, KATERO ZNAMKO BI IZBRALI? (Možnih je več odgovorov)

Question Title

* 20. KOLIKO ZNAŠA VAŠ POVPREČNI MESEČNI RAČUN PRI TRENUTNEM PONUDNIKU MOBILNIH STORITEV?

Question Title

* 21. NAŠTEJTE TRI FUNKCIJE OZ. LASTNOSTI, KI JIH PRI APARATU KATEREGA TRENUTNO UPORABLJATE, NAJBOLJ POGREŠATE.

Question Title

* 22. NAŠTEJTE TRI STORITVE, KI BI JIH UPORABLJALI, VENDAR JIH VAŠ TRENUTNI OPERATER NE PONUJA.

Question Title

* 23. ALI MENITE, DA JE VAŠ MESEČNI RAČUN ZA OPRAVLJENE STORITVE PREVISOK?

Question Title

* 24. KOLIKO STE PRIPRAVLJENI ODŠTETI ZA MESEČNI RAČUN OPRAVLJENIH STORITEV?

Question Title

* 25. KAM BI UVRSTIL SEBE NA LESTVICI OD 1 (=REVNI) DO 10 (= BOGATI) GLEDE NA PREMOŽENJE?

  revni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bogati 10 ne vem
premoženje

Question Title

* 26. Z LESTVICO OD 1 (=MALO POMEMBEN) DO 10 (=ZELO POMEMBEN) NA PODLAGI HITRE PRESOJE OCENITE KAKO POMEMBEN JE ZA VAS UGLED V DRUŽBI.

  malo pomemben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zelo pomemben 10 ne vem
ugled

Question Title

* 27. ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI, DA NA UGLED POSAMEZNIKA VPLIVAJO:

  sploh se ne strinjam ne strinjam se niti strinjam, niti se ne strinjam se strinjam popolnoma se strinjam ne vem
a. premoženje, ki ga ima
b. veščina, znanje, s katerim opravlja svoj poklic
c. koristnost, pomembnost dela, ki ga opravlja
d. izvor, ugled družine
e. dobrine, ki jih poseduje
f. osebnostne lastnosti (dobrosrčnost, prijaznost, poštenost, odprtost do drugačnosti...)

Question Title

* 28. KAJ BI BILI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE: STATUS IN PRESTIŽ V DRUŽBI ?

Question Title

* 29. KAM BI UVRSTILI SAMEGA SEBE?

T