* 1. An dtaitníonn Mata le do pháiste / Does your child like Maths?

* 2. An dtaitníonn Mata leatsa? / Do you like  Maths?

* 3. An bhfuil deacrachtaí Mata do pháiste ar eolas agat? Do you know your child's difficulties in Maths?

* 4. Cén snáth sa Mhata is mó a thaitníonn le do pháiste? Which strand in Maths does your child like best?

* 5. Cé chomh minic agus a bhíonn deacrachtaí ag do pháiste le obair bhaile Mhata? How often does your child have difficulty with Maths homework?

* 6. An bhfuil aon slí gur feidir leis an scoil a cur chuige d'obair bhaile Mhata a fheabhsú? Is there any way the school can improve its approach to Maths homework?

* 7. An bhfuil aon slí gur féidir leis an scoil cabhrú leatsa nó le do pháiste sa Mhata? Is there any way the school could help you or your child with Maths?

T