1. Wstęp

 

To badanie jest przeprowadzane przez Specialist People Foundation (SPF) z siedzibą w Danii przy współudziale Fundacji SYNAPSIS z Polski. SPF jest właścicielem Specialisterne Dania, przedsiębiorstwa społecznego, które zatrudnia osoby z diagnozą ASD na warunkach rynkowych. Celem SPF jest stworzenie miliona miejsc pracy dla osób z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD, syndromu Tourette'a lub zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego.

Celem tego badania jest poznanie warunków życia oraz zdobycie ogólnego pojęcia nt. Państwa sytuacji i oczekiwań wobec społeczeństwa.

W celu prawidłowego wypełnienia kwestionariusza proszę odpowiedzieć na następujące pytania zgodnie z własnymi odczuciami i przekonaniami.

T