1. Maklumbalas Peserta

Intel(R) Teach Elements: Collaboration in the Digital Classroom Course (Kolaborasi dalam Bilik Darjah Digital) mengandungi lima modul. Modul ini mengandungi pelajaran e-pembelajaran berinteraktif dan aktiviti tambahan Giliran Anda (Your Turn) untuk mengaplikasikan pembelajaran ke dalam satu pelan tindakan Kursus di dalam kelas anda.

* 1. Anda telah mendaftar di laman Bahagian Pendidikan Guru sebelum memulakan kursus ini.

2. Bagaimana anda mengakses kursus online ini?

3. Jika anda tidak mengikuti kursus ini melalui CD atau laman web Intel, nyatakan bagaimana anda mengikuti kursus ini?

4. Berapa modul dan pelajaran yang dapat anda selesaikan?

5. Adakah anda dapati kursus e-pembelajaran ini berguna?

* 6. Sejauhmanakah setiap komponen kursus ini membantu anda belajar bagaimana untuk mengintegrasikan ICT dan pembelajaran berasaskan projek?

  Tidak membantu Kurang membantu Membantu Amat membantu
Modul 1: Collaborative Classrooms
Modul 2: Framework for Digital Collaboration
Modul 3: Tools of Collaboration
Modul 4: Collaboration Strategies
Modul 5: Collaborative Classroom Management

7. Berapa banyak aktiviti Giliran Anda (Your Turn) dalam pelan tindakan yang dapat anda selesaikan?

8. Adakah anda dapati aktiviti Giliran Anda (Your Turn) dalam pelan tindakan berguna?

9. Adakah kedalaman perincian maklumat menepati kehendak anda?

* 10. Adakah idea dan kemahiran yang anda pelajari dalam kursus ini dapat membantu anda merancang, membangun dan menguruskan aktiviti kolaborasi yang mengintegrasikan alat kolaboratif dalam talian?

11. Sejauhmanakah anda selesa untuk melaksanakan strategi dan kaedah yang dihuraikan dalam kursus ini?

12. Adakah anda berada di Malaysia?

13. Sila pilih kategori yang sesuai dengan pekerjaan anda sekarang?

* 14. Berapa tahun pengalaman anda mengajar?

15. Apakah matapelajaran yang anda mengajar sekarang?

16. Di sekolah anda, bagaimana anda mengakses komputer?

17. Berapa jumlah unit komputer di dalam bilik darjah anda?

18. Sejauhmanakah kesukaran menjadualkan penggunaan komputer di makmal komputer atau pusat akses?

19. Adakah anda akan mengesyorkan kursus ini kepada rakan yang lain?

20. Apakah unsur kejayaan menggunakan format ini?

21. Apakah cabaran menggunakan format ini?

22. Apakah cadangan untuk memperbaiki kursus ini?

23. Apakah topik lain yang boleh dibangunkan dalam kursus sebegini?

* 24. Adakah anda ingin dihubungi apabila terdapat kursus Elements yang baru?

Terima kasih daun keladi atas masa yang diluangkan untuk maklumbalas tuan.

T