1. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης ΤΠΕΕ

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αφορά την αξιολόγηση του πλαισίου του μαθήματος, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, το οποίο παρακολουθήσατε στο τρέχoν εξάμηνο.
Σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τη δική σας αξιολόγηση και για αυτό σας παρακαλούμε θερμά να το συμπληρώσετε με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ...

Question Title

* 1. Σημειώστε

Question Title

* 2. Αριθμός μητρώου φοιτητή

Question Title

* 3. Έτος Σπουδών

Question Title

* 4. Έχετε Η/Υ στο σπίτι;

Question Title

* 5. Έχετε πρόσβαση στο Internet από το σπίτι σας;

Question Title

* 6. Πόσες φορές την εβδομάδα χρησιμοποιείτε Η/Υ;

Question Title

* 7. Αν ναι, για ποιόν από τους παρακάτω λόγους χρησιμοποιήσατε τον Η/Υ την τελευταία φορά;


Question Title

* 8. Η χρήση υπολογιστικών περιβαλλόντων (περιβάλλοντα διαχείρισης τάξης) όπως το Μoodle σας φάνηκε:

Question Title

* 9. Σε σχέση με τη χρήση του περιβάλλοντος Moodle, ως εργαλείου, αξιολογήστε τον εαυτό σας:

Question Title

* 10. Κάθε πότε χρησιμοποιούσατε το περιβάλλον Moodle;

Question Title

* 11. Κατά τη σύνδεσή σας στο περιβάλλον Moodle ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες ή δραστηριότητες χρησιμοποιούσατε;

Question Title

* 12. Ποια η γνώμη σας για περιβάλλοντα διαχείρισης μαθήματος τύπου Moodle;

Question Title

* 13. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες πιστεύετε ότι σας βοήθησαν σημαντικά σε σχέση με την κατανόηση του μαθήματος;

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο
Chat
Forum
Messaging
Προφίλ Χρηστών
Επικείμενα γεγονότα
Πρόσφατη Δραστηριότητα
Τελευταία νέα
Συμμετέχοντες
Συνδεδεμένοι Χρήστες
Ημερολόγιο

Question Title

* 14. Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες πιστεύετε ότι σας βοήθησαν σημαντικά σε σχέση με την κατανόηση του μαθήματος;

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο
Εργασίες
Ερωτηματολόγια
Σχάρες ανάλυσης

Question Title

* 15. Ποιοι από τους παρακάτω πόρους πιστεύετε ότι σας βοήθησαν σημαντικά σε σχέση με την κατανόηση του μαθήματος;

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο
Γλωσσάρι
Σκοπός μαθήματος
Υλικό
Συμπληρωματικό υλικό
Links
Εκπαιδευτικά λογισμικά (γενικά)
Κινούμενα γραφικά (animations)
Συστήματα οπτικοποίησης
Συστήματα προσομοίωσης
Πολυμεσικές εφαρμογές
Υπερμεσικές εφαρμογές

Question Title

* 16. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες πιστεύετε ότι σας βοήθησαν να ανταποκριθείτε ουσιαστικά στις εργασίες σας;

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο
Chat
Forum
Messaging
Προφίλ Χρηστών
Επικείμενα γεγονότα
Πρόσφατη Δραστηριότητα
Τελευταία νέα
Συμμετέχοντες
Συνδεδεμένοι Χρήστες
Ημερολόγιο

Question Title

* 17. Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες πιστεύετε ότι σας βοήθησαν να ανταποκριθείτε ουσιαστικά στις εργασίες σας;

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο
Εργασίες
Ερωτηματολόγια
Σχάρες ανάλυσης

Question Title

* 18. Ποιοι από τις παρακάτω πόρους πιστεύετε ότι σας βοήθησαν να ανταποκριθείτε ουσιαστικά στις εργασίες σας;

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο
Γλωσσάρι
Σκοπό μαθήματος
Υλικό
Συμπληρωματικό υλικό
Links
Εκπαιδευτικά λογισμικά (γενικά)
Κινούμενα γραφικά (animations)
Συστήματα οπτικοποίησης
Συστήματα προσομοίωσης
Πολυμεσικές εφαρμογές
Υπερμεσικές εφαρμογές

Question Title

* 19. Πώς προτιμούσατε να προσπελαύνετε το υλικό του μαθήματος;

Question Title

* 20. Για τη μορφή του περιεχόμενου του μαθήματος που προσφέρεται online βαθμολογείστε τους παρακάτω πόρους σε σχέση με τη συμβολή τους στη διεκπεραίωση των εργασιών σας:

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο
Κείμενα
Παρουσιάσεις power point
Γραφικά
Προσομοιώσεις
Οπτικοποιήσεις
Ιστοσελίδες
Υπερμεσικές εφαρμογές
Γλωσσάρι

Question Title

* 21. Δίνονταν ξεκάθαρα οι στόχοι του κάθε μαθήματος;

Question Title

* 22. Δίνονταν ξεκάθαρα οι στόχοι του κάθε εργαστηρίου;

Question Title

* 23. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, οι στόχοι ήταν σχετικοί με το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος;

Question Title

* 24. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, οι στόχοι ήταν σχετικοί με το περιεχόμενο του κάθε εργαστηρίου;

Question Title

* 25. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, οι στόχοι ήταν σχετικοί με το περιεχόμενο των εργασιών σας;

Question Title

* 26. Αξιολογείστε το συμπληρωματικό υλικό που λάβατε σε σχέση με τη βοήθεια που σας προσέφερε για το μάθημα:


  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο
Βιβλία
Σημειώσεις
Γλωσσάρι
Εκπαιδευτικά λογισμικά
Links σχετικά με το μάθημα

Question Title

* 27. Καταγράψτε τι άλλο θα θέλατε να σας παρέχεται ώστε να είναι το μάθημα ποιο αποτελεσματικό:

Question Title

* 28. Οι ασκήσεις του μαθήματος που έπρεπε να εκτελέσετε online τι μορφή είχαν; (για παράδειγμα, ερωτηματολόγια)

Question Title

* 29. Οι ασκήσεις αυτές, ήταν σχετικές με τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος και του εργαστηρίου;

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο
Μάθημα
Εργαστήριο

Question Title

* 30. Οι ασκήσεις που εκτελούσατε offline ήταν σχετικές με τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος και του εργαστηρίου;

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο
Μάθημα
Εργαστήριο

Question Title

* 31. Μπορείτε να περιγράψτε την αλληλουχία των ενεργειών σας κάθε φορά που προσπαθούσατε να επιλύσετε μια εργασία ή ένα ερωτηματολόγιο (για την πρώτη σας ενέργεια τοποθετήστε στο κουτάκι τον αριθμό 1, για την δεύτερη σας ενέργεια τοποθετήστε στο κουτάκι τον αριθμό 2...);

Question Title

* 32. Πιστεύετε ότι το μάθημα θα σας φανεί χρήσιμο για την επαγγελματική αποκατάσταση;

Question Title

* 33. Γιατί;

Question Title

* 34. Η χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος θεωρείτε ότι θα σας φανεί χρήσιμη σε σχέση με την επαγγελματική σας αποκατάσταση;

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο
Animation
Chat
Forum
Messaging
Instructional demonstrations
Visual exhibits
Multimedia components
Simulations
Εκπαιδευτικά λογισμικά
Λογισμικά γενικής χρήσης

Question Title

* 35. Είστε εξοικειωμένος/η με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού;

Question Title

* 36. Βαθμολογείστε τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιήσατε

  Πολύ καλό Καλό Αδιάφορο Κακό Απαράδεκτο
Πολυμεσικές εφαρμογές κλειστού τύπου
Προγράμματα ζωγραφικής
Εννοιολογική χαρτογράφηση
Υπερμεσικές Εφαρμογές
Συστήματα οπτικοποίησης
Συστήματα προσομοίωσης
Λογισμικά Γενικής Χρήσης

Question Title

* 37. Κατά τη γνώμη σας σε τι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες οι ΤΠΕ για έναν εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Question Title

* 38. Κατά τη γνώμη σας σε τι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες οι ΤΠΕ για έναν μαθητή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Question Title

* 39. Είστε σε θέση να επιδείξετε κριτικό πνεύμα όσον αφορά τα πραγματικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΤΠΕ ως υποστηρικτικά μέσα της διδασκαλίας και της μάθησης ;

Question Title

* 40. Δεν θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε τις ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο, γιατί πιστεύετε ότι περιορίζουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και απομονώνουν τα μικρά παιδιά;

Question Title

* 41. Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος στο πανεπιστήμιο;

Question Title

* 42. Αν ναι, μέσα σε ποιο πλαίσιο;

Question Title

* 43. Σας φάνηκε ενδιαφέρον;

Question Title

* 44. Γιατί;

Question Title

* 45. Αξιολογείστε τη θεωρία το εργαστήριο του παρόντος μαθήματος

  Πολύ καλό Καλό Αδιάφορο Κακό Απαράδεκτο
Θεωρία
Εργαστήριο

Question Title

* 46. Πόσο σχετικά ήταν μεταξύ τους;

Question Title

* 47. Τι άλλο θα θέλετε να γίνεται στο μάθημα;

Question Title

* 48. Τι δεν θα θέλατε να γίνεται στο μάθημα από τα τωρινά του περιεχόμενα και δραστηριότητες;


T