Objektif dan Tujuan

>> Sebagai tempat bagi para belia mengadakan aktiviti yang bersifat ‘outdoor’ dan ‘trendy’ selaras dengan selera belia masa kini.
>> Sebagai tempat untuk belia meluangkan masa sambil membuat aktiviti yang sihat dan berfaedah.
>> Sebagai alternative atau tambahan kepada taman-taman yang sedia ada pada masa ini agar belia-belia merasakan bahawa mereka dipedulikan.
>> Untuk mengelakkan belia daripada melepak ditempat-tempat yang tidak menentu.
>> Memberikan peluang kepada persatuan-persatuan belia dan juga sukan untuk membuat program atau aktiviti.
>> Membukakan peluang pekerjaan kepada belia di Negara ini untuk menggalakkan penyertaan bagi kerja-kerja sukarela dalam pengurusan taman ini.

* 1. Nama yang sesuai bagi Taman Belia yang terletak di kawasan lapang Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas ialah...

T