1. Εισαγωγικά

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Παρακαλείσθε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα.
Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και δεν πρόκειται να ανακοινωθούν σε κανέναν, εκτός από τους υπευθύνους του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τη Διδακτική της Πληροφορικής.
Αποκλειστικός στόχος του ερωτηματολογίου είναι η διαμόρφωση μιας ακριβούς εικόνας των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επιμορφουμένων ώστε να προασαρμοστούν, στο μέτρο του δυνατού, τα εργαστηριακά μαθήματα.

Question Title

* 1. Χρήση ιστοσελίδων / ιστοχώρων
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση:

Question Title

* 2. Οnline Κοινότητες
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση:

Question Title

* 3. Χρήση/Διαχείριση συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου – Διαχείρισης Μάθησης (όπως τα Moodle, eClass, CoMPUs κλπ).
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση:

Question Title

* 4. Βlogs
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση:

Question Title

* 5. Wikis
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση:

Question Title

* 6. Web2.0 και Εκπαίδευση2.0
Επιλέξτε (επιλέξτε όλα όσα γνωρίζετε/χρησιμοποιείτε):

(1) Γνωρίζω – Χρησιμοποιώ

Question Title

* 7. Χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση:

Question Title

* 8. Διδασκαλία προγραμματισμού στο Γυμνάσιο
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση:

Question Title

* 9. Διδασκαλία προγραμματισμού στο Λύκειο
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση:

Question Title

* 10. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού κατά τη Διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση:

Question Title

* 11. Εμπειρία Σχεδίασης φύλλων εργασίας και σχεδίων μαθήματος
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση:

Question Title

* 12. Χρήση διδακτικών στρατηγικών στην εκπαιδευτική μου πρακτική
Επιλέξτε μία ή περισσότερες απαντήσεις:
Κατά τη σχεδίαση και υλοποίηση της διδασκαλίας μου χρησιμοποιώ συνήθως:

Question Title

* 13. Εμπειρία από σεμινάρια επιμόρφωσης ενηλίκων
Επιλέξτε την πιο κατάλληλη απάντηση:

T