Uvod

Spoštovani!

Neusklajenost razvojnega in prostorskega načrtovanja predstavlja veliko oviro za celovit razvoj posamezne občine, regije in države. Celovit razvoj posameznega območja je možen le ob ustrezni povezavi prostorskega načrtovanja z razvojnim načrtovanjem. Regionalna (medobčinska) raven kot vmesna raven med lokalno in državno lahko optimalno poveže lokalne potrebe z državnimi usmeritvami s strateškim in celovitim pristopom za območje.

Za tak pristop vzpostavitev regij kot administrativne ravni ni nujni pogoj, temveč so možne tudi druge, dogovorne oblike povezovanja in upravljanja na regionalni ravni. Ta partnerstva so deloma že vzpostavljena v okviru spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in medobčinskega sodelovanja, smiselno pa jih je razširiti in oblikovati v celovitejši pristop.

Zato sta se Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odločili za pripravo modela povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. V okviru priprave CRP projekta »Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni« bo oblikovan nabor vsebin, ki so regionalnega/medobčinskega pomena, predlagan način integracije prostorskih vsebin in regionalnega razvojnega programiranja ter predlagan model upravljanja na regionalni/medobčinski ravni.

Vodilni partner v CRP projektu je Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, sodelujejo pa še Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za ekonomska raziskovanja ter ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja Novo mesto, d.o.o.

Pri pripravi modela je potrebna čim tesnejša vključitev vseh deležnikov. Ker imate občine v spodbujanju regionalnega razvoja ključno vlogo, bi radi preverili vaše poglede na medobčinsko sodelovanje ter povezovanje razvojnega in prostorskega načrtovanja. S svojim sodelovanjem lahko bistveno prispevate k oblikovanju modela povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni.

Vljudno vas prosimo, da izpolnite vprašalnik; izpolnjevanje vam bo vzelo približno 15 minut časa. Prosimo vas, da vprašalnik izpolnite do 5. junija 2017. V primeru nejasnosti ali kakršnih koli vprašanj se obrnite na Valentino Lavrenčič (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja) preko telefonske številke 01/478-7019 ali preko e- naslova valentina.lavrencic@gov.si.

S spoštovanjem!

 
4% of survey complete.

T