1. Uw gegevens

Page1 / 7
 
14% of survey complete.
Het onderzoek
Achtergrond van het onderzoek is dat door de huidige economische omstandigheden organisaties andere eisen aan hun managementinformatie stellen. Dit kan zowel op de inhoud (bijvoorbeeld meer diepgang, nieuwe vragen) als ook op het proces (sneller, flexibeler) betrekking hebben.

Doel van het onderzoek om vast te stellen in welke mate managementinformatie in deze turbulente tijden voldoende toegevoegde waarde levert en dus inspelen op deze veranderende eisen. Het onderzoek bestaat uit de volgende delen:
1. Typering organisatie: In welke mate heeft de dynamiek van de omgeving en besturingsfilosofie van de organisatie impact op de managementinformatie?
2. De 'wat' vraag: Aan welke informatie heeft het management behoefte?
3. De 'hoe' vraag: Op welke wijze ondersteunt de informatievoorziening het management?

Om diverse doorsneden te kunnen maken, verzoeken wij u uw gegevens hieronder in te vullen. De verkregen gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Het invullen van de vragen zal ongeveer 10 minuten vergen.

Als u onzeker bent over een mogelijk antwoord dan kunt u de keuze maken voor 'NVT' of 'weet niet'. U kunt ook de onderzoekers bellen: dr. Barry Derksen (06-52078861)

Question Title

* 1. Indien u de resultaten van het onderzoek wilt ontvangen dient u hieronder uw gegevens in te vullen. De verkregen gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Question Title

* 2. In wat voor een organisatie bent u werkzaam

Question Title

* 3. In welke branche opereert uw organisatie?

Question Title

* 4. Wat is de omvang van uw organisatie? Bij de bepaling van de omvang gaat het om het volledige budget.

Question Title

* 5. Het aantal werknemers van uw gehele organisatie is?

T