1. Inleiding

Beste lezer,

Om onze dienstverlening te verbeteren voor leden die overwegen als zelfstandig ondernemer begeleidende diensten in het onderwijs te gaan leveren, willen we graag informatie hierover verzamelen. Door de vragen in te vullen, kun je hier een waardevolle bijdrage aan leveren.

De verzamelde informatie wordt vanaf april 2014 gepubliceerd op de website van de LBBO, zodat je daar kennis van kunt nemen en er wellicht je voordeel mee kunt doen.

Let op: Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden tegelijk mogelijk.

Wij danken je hartelijk voor je tijd en inspanning!

Wij stellen het op prijs als je persoonlijk met ons in contact wilt treden over je mening en ervaring als zelfstandig ondernemer in het onderwijs.
Je kunt dit aangeven via: kantoor@lbbo.nl onder vermelding van ‘ZBO’.

Uiteraard mag je van ons een spoedige reactie verwachten.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Professionalisering LBBO

T