Bahagian 1

Panduan: Sila baca pernyataan berikut dan pilih pilihan jawapan yang sesuai.

1. Responden

2. Negeri Sekolah

3. Lokasi Sekolah

T