1. Default Section

 

Question Title

* 1. Waar moet je je linkerhand laten op het moment dat je bij een lierstart wordt weggetrokken?

Question Title

* 2. Wat is het belangrijkst tijdens het wegtrekken?

Question Title

* 3. Wat moet je doen als de maximale liersnelheid wordt overschreden, terwijl je onder 100 mtr zit en niet steil aan de kabel hangt?

Question Title

* 4. Hoe vaak komen ongevallen voort uit overschrijding van de maximale liersnelheid?

Question Title

* 5. De kabel breekt bij een snelheid van 90 km/h, terwijl ik een klimhoek heb van 15 graden. Hoeveel snelheid verlies ik voordat de snelheid weer toeneemt als ik twee seconden wacht met fors bijdrukken?

Question Title

* 6. Wat is het belangrijkste gevaar als gevolg van het wegvallen van de trekkracht (lierfalen, kabelbreuk, etc.) met de kist in de klimstand?

Question Title

* 7. Wat is het belangrijkste bij een kabelbreuk, breukstukbreuk, wegvallen liervermogen?

Question Title

* 8. Wat moet je doen zodra je merkt dat de kist over de kabel rijdt?

Question Title

* 9. Naast kabelbreuk; wat is het grootste gevaar van te snel roteren?

Question Title

* 10. Wat moet ik doen als ik laag aan de kabel hang met een snelheid van 150 km/h, hetgeen 40 km/h boven de aangegeven maximum liersnelheid is?

T