1. Mediebruk

Question Title

* 1. Hvilke medier brukte du i går?

Question Title

* 2. Hvor lang tid vil du anslå at du brukte på hvert medium i går?

  Brukte ikke Under 15 min 16-30 min 31-45 min 46-60 min 1 til 2 timer Mer enn 2 timer
Avis (på papir)
Nettavis
TV
Ukeblad
Fagblad
Bok
Radio
Video/DVD
Dataspill
CD/Mp3
Internett forøvrig (webtv, oppslag, tjenester etc)
Ingen medier

Question Title

* 3. Når du skal vite om nyheter i allmenhet - hvilke medier er viktige for deg?

Question Title

* 4. Om du var tvunget til bare å velge ett nyhetsmedium - hvilket ville det bli?

Question Title

* 5. Nevn dine tre viktigste nettsteder:

Question Title

* 6. Hvor mange SMS eller MMS mottok du og sendte du i går?

  Mindre enn 5 6-10 11-15 Mer enn 15
Mottok
Sendte

Question Title

* 7. Hvor lenge snakket du i mobiltelefon i går?

Question Title

* 8. Hvor ny er din mobiltelefon

Question Title

* 9. Hva slags type mobilabonnement har du?

Question Title

* 10. Mobiltelefonen får stadig nyere bruksområder ut over det å snakke i. Hvilke av følgende alternativer bruker du mobiltelefonen til?

Question Title

* 11. Spiste du frokost i går? (innen kl 10.00)

Question Title

* 12. Hvis JA i forrige spørsmål:
Hvor da?

Question Title

* 13. I hvilken grad brukte du nettet til følgende aktiviteter i går?

Question Title

* 14. Dersom du sammenlikner med situasjonen for ett år siden: Vil du si at nettet er viktigere for deg i dagliglivet i dag enn for ett år siden, mindre viktig enn for et år siden, eller omtrent like viktig som for ett år siden?

Question Title

* 15. Når du tenker deg ditt eget informasjonsbehov - hvilke medier er de viktigste for deg innenfor de følgende områder (maks 3)

  Mobiltelefonen (alle funksjoner) Radio TV Internett Papiravis Personlig kontakt Nettgruppe Vet ikke
Internasjonale nyheter
Kontakten med familie og venner
Lokale nyheter
Nyheter fra Norge
Sport

Question Title

* 16. Tenk deg nå at du er i markedet for de varer og tjenester som er nevnt nedenfor. Hvilke medier tror du det er aktuelt å søke informasjon om disse varene og tjenestene fra? (Kryss av for det som er aktuelt)

  Papiravis Plakater eller besøk i butikken Internett-nettbutikk fra leverandør Finn.no Ukeblad Reklame i postkassen Kataloger Hører av venner og bekjente
Bruktbil
Vanlige dagligvarer
Feriereiser
Møbler
Bøker
Bank eller forsikring
Ny bolig
Musikk
Moteklær
Video
Sportsartikler
Ny mobiltelefon

Question Title

* 17. Har du profil på:

Question Title

* 18. Om du tenker på din egen TV-titting: Ser du mer på TV nå enn for et år siden, mindre på TV eller ser du omtrent like mye på TV nå som for ett år siden?

Question Title

* 19. Om du tenker på din egen Web-TV-titting: Ser du mer på Web-TV nå enn for et år siden, mindre på Web-TV eller ser du omtrent like mye på Web-TV nå som for ett år siden?

Question Title

* 20. Hvor viktig er følgende papiraviser for deg i dagliglivet?

  Ikke viktig Noe viktig Middels viktig Veldig viktig Vet ikke
Lokalavisen der jeg bor
VG
Aftenposten
Dagens Næringsliv
Dagbladet

Question Title

* 21. Hvor sannsynlig er det at du kommer til å abonnere på en papiravis selv?

Question Title

* 22. Jeg er

Question Title

* 23. Alder

Question Title

* 24. Jobber du ved siden av studiene?

Question Title

* 25. Studiested

Question Title

* 26. Om du vil være med i trekningen om premie - skriv navnet ditt her.

T