Question Title

* 1. A ydych chi erioed wedi ffonio’r brif dderbynfa un ai i'r swyddfa ym Mhenrhyndeudraeth neu ym Mhlas Tan y Bwlch?

Question Title

* 2. A gafodd eich galwad ei hateb â chyfarchiad dwyieithog?

Question Title

* 3. A ydych chi erioed wedi ffonio unrhyw aelod o staff yr Awdurdod yn uniongyrchol?

Question Title

* 4. A gafodd eich galwad ei hateb â chyfarchiad dwyieithog neu â’r aelod o staff yn dweud ei (h)enw?

Question Title

* 5. A oedd neges y peiriant ateb yn ddwyieithog?

Question Title

* 6. A gawsoch chi ohebiaeth gan yr Awdurdod erioed e.e. llythyrau, e-byst ac ati?

Question Title

* 7. A gawsoch chi’r ohebiaeth fel ymateb i ohebiaeth gennych chi?

Question Title

* 8. A wnaethoch chi dderbyn ymateb yn yr un iaith â’r un a ddefnyddiwyd gennych chi i gysylltu â'r Awdurdod?

Question Title

* 9. Os oedd yr ohebiaeth yn y Gymraeg neu’n ddwyieithog, beth oedd eich barn chi am safon yr iaith Gymraeg?

Question Title

* 10. A ydych chi wedi gweld unrhyw un o’r cyhoeddiadau a ganlyn yn ddiweddar?
Ticiwch bob un sy’n berthnasol

Question Title

* 11. Beth oedd eich barn chi am safon yr iaith Gymraeg yn y cyhoeddiadau hyn ?

Question Title

* 12. Beth yw eich barn chi am safon yr iaith Gymraeg ar y wefan hon?

Question Title

* 13. A oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill mewn perthynas â sut y mae’r Awdurdod yn defnyddio’r iaith Gymraeg?

T