1. Algemene gegevens

Welkom! Bedankt dat u de moeite neemt om deze enquête in te vullen.

Ik ben Michèlle Thonen, studente Communicatie & Multimedia Design aan de Hogeschool Rotterdam. Voor mijn afstudeerproject bij Tam Tam onderzoek ik of en hoe de Webrichtlijnen van de overheid beter verkoopbaar gemaakt kunnen worden. Daarvoor ben ik benieuwd welke kwaliteitsaspecten van websites voor verschillende organisaties belangrijk zijn, en hoe zij tegen deze Webrichtlijnen aankijken.

Uw reactie helpt mij enorm!

Question Title

* 1. In welke branche is uw organisatie actief?

Question Title

* 2. Wat is uw rol bij (web)projecten van uw organisatie?

Question Title

* 3. Heeft uw organisatie een beleid m.b.t. kwaliteit, toegankelijkheid, en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Question Title

* 4. Hoe belangrijk is elk van de volgende website-aspecten voor uw organisatie?

  Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet zo belangrijk Onbelangrijk
Vindbaarheid in zoekmachines
Gebruiksvriendelijkheid
Begrijpelijkheid
Conversie
Gemakkelijk beheer van de site
Lage beheerkosten
Duurzaamheid: informatie lange tijd vindbaar, doorzoekbaar en archiveerbaar
Toegankelijkheid voor mensen met een beperking
Branding / uitstraling
Klaar zijn voor de toekomst, bijv. mobiele toepassingen
Interactie met de bezoeker

Question Title

* 5. Verwacht u dat implementatie van de aspecten die u in de vorige vraag als (heel) belangrijk hebt aangemerkt meer geld kost?

Question Title

* 6. Wat verwacht u dat implementatie van de aspecten die u als (heel) belangrijk hebt aangemerkt zal opleveren?

Question Title

* 7. Bent u bekend met de Webrichtlijnen van de overheid?

T