1. Maklumbalas Peserta

 
100% of survey complete.

Intel® Teach Elements: Kursus Project-Based Approaches (Pendekatan Berasaskan Projek) mengandungi lima modul. Modul ini mengandungi pengisian e-pembelajaran interaktif dan aktiviti tambahan Giliran Anda (Your Turn) untuk mengaplikasikan pembelajaran ke dalam satu pelan tindakan Pembelajaran Berasaskan Projek untuk kelas anda.

* 1. Anda telah mendaftar di laman Bahagian Pendidikan Guru sebelum memulakan kursus ini.

2. Berapa modul dan pelajaran dapat anda selesaikan?

3. Adakah kursus e-pembelajaran ini berguna?

4. Berapa aktiviti dalam Pelan Tindakan dapat anda selesaikan?

5. Adakah aktiviti dalam pelan tindakan membantu?

6. Adakah anda akan mengesyorkan kursus ini kepada rakan anda?

7. Apakah cadangan anda untuk memperbaiki kursus ini?

8. Sejauhmanakah anda selesa melaksana pendekatan berasaskan projek ini untuk murid atau pelajar anda?

9. Apakah topik lain yang anda ingin ikuti dalam kursus sebegini? (Pilih mana-mana yang sesuai)

10. Adakah anda berada di Malaysia?

11. Adakah anda ingin dihubungi apabila terdapat kursus Elements yang baru?

T