Industrijski izveštaj Evropske asocijacije za rušenje

Ova anketa ima različita pitanja u zavisnosti od vaše aktivnosti na tržištu poslova rušenja:

·         Pitanja za izvođače rušenja (14 pitanja) 

·         Pitanja za proizvođače/dilere za rušenje (7 pitanja)

Šta je to?

Rukovodstvo EDA je pripremilo anketu na internetu, prevelo je na nekoliko jezika, da bi se dobio Industrijski izveštaj Evropske asocijacije za rušenje.

Zašto?

Cilj ove inicijative je da se dobiju direktne povratne informacije od kompanija i stručnjaka iz delatnosti, da bi se bolje shvatili trendovi na tržištu i dobile neke prognoze onoga što se može očekivati.

Kako?

Ova anketa će biti urađena u celosti na internetu sa određenim alatima u svrhe istraživanja tržišta.

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i propisima o usklađenosti, ova anketa je potpuno anonimna, niko neće moći da zna ko je šta odgovorio.

Potreban je samo jedan upitnik po kompaniji. 

Kada?

Upitnik će biti otvoren od 1. aprila do 30. aprila 2021.

Očekivani datum izdavanja Industrijskog izveštaja Evropske asocijacije za rušenje je jun 2021.

Šta ja dobijam za uzvrat?

Kao nagradu za vašu saradnju, po završetku ankete, EDA će vam dati besplatan pristup kompletnom izveštaju na internetu, sa svim sakupljenim podacima.

Mogu li da ga podelim?

Da, molimo da pošaljete ovu stranu što je većem broju kompanija moguće, jer će tako anketa biti tačnija i relevantnija. Nije bitno da li su to članovi EDA ili ne, ona je otvorena za sve koji su povezani sa rušenjem u Evropi.

 

Question Title

* 1. Koja je glavna aktivnost vaše kompanije?

Question Title

* 2. Koliki prihod je vaša kompanija imala 2020. godine, u vezi sa rušenjem/recikliranjem (proizvodi i/ili usluge)? 

Question Title

* 3. Kretanje vašeg prihoda, za proizvode i/ili usluge povezane sa:

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rušenje
Rezultati za 2020.
Rušenje
Prognoza za 2021.
Recikliranje i upravljanje otpadom
Rezultati za 2020.
Recikliranje i upravljanje otpadom
Prognoza za 2021.

Question Title

* 4. Procena vaše radne snage: 

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rezultati za 2020.
Prognoza za 2021.

Question Title

* 5. Procena vašeg budžeta/troškova za marketing u vezi sa rušenjem i/ili proizvodima/uslugama recikliranja:

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rezultati za 2020.
Prognoza za 2021.

Question Title

* 6. Uzimajući u obzir promene do kojih je doveo COVID, kako nameravate da usmerite vaše marketinške napore u 2021. i 2022. godini:

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Nije primenjivo
Opšti sajmovi (BAUMA, SAMOTER, INTERMAT,…)
Mali specijalizovani događaji (konvencije, konferencije,…)
Aktivnosti koje je organizovala vaša kompanija za klijente
Štampa i časopisi
Tehnička uputstva i specijalizovane publikacije
Aktivnosti na internetu (vebinari, konferencije, prezentacije,...)

Question Title

* 7. Razvoj vašeg ulaganja (I+D, nove prostorije, tehnologija,…):

  Značajno smanjenje
(više od -15%)
Malo smanjenje
(-15% do -5%)
Stabilno
(-5% do + 5%)
Malo povećanje
(+ 5% do + 15%)
Značajno povećanje
(više od + 15%)
Rezultati za 2020.
Prognoza za 2021.

Question Title

* 8. Unesite sve druge komentare koje imate ovde:

VAŽNO!

Hvala Vam puno na vremenu i saradnji, anketa je sada završena.

Kao nagradu za vašu podršku, EDA će obezbediti besplatan pristup Industrijskom izveštaju Evropske asocijacije za rušenje 2021. na internetu.

Vaša e-pošta je sada povezana sa podacima koje ste ranije dali.

Očekivani datum izdavanja Industrijskog izveštaja Evropske asocijacije za rušenje je jun 2021.
0 od 8 odgovoreno
 

T