Question Title

* 1. Hva er det første du tenker på når du hører ordet «bærekraftsmål»?

Question Title

* 2. Velg de tre bærekraftsmålene du mener er viktigst at vi jobber med

Question Title

* 3. Hvorfor valgte du de tre bærekraftsmålene?

Question Title

* 4. Har alle tilgang til god utdanning i Norge?

Question Title

* 5. Hva kan gjøre utdanningen i Norge bedre?

Question Title

* 6. Kan utdanning være med å skape fred og forståelse for andre mennesker?

Question Title

* 7. Er det likestilling i Norge i dag?

Question Title

* 8. Hva kan gjøre likestillingen i Norge bedre?

Question Title

* 9. Gjør vi nok for å stoppe klimaendringene i Norge?

Question Title

* 10. Hva burde vi gjøre for å stoppe klimaendringene?

Question Title

* 11. Har vi et bærekraftig forbruk i Norge?

Question Title

* 12. Hva kan du endre på i ditt forbruk for å gjøre det mer bærekraftig?

Question Title

* 13. Hvor enig er du i følgende utsagn?

  Veldig uenig Litt uenig Nøytral Litt enig Veldig enig
Vi bør lære mer om klimaendringer på skolen. Få det som en del av pensum, sånn at man kan ta valg i hverdagen
Vi bør bli mindre avhengig av olje, sånn at man også i fremtiden kan ha det bra uten å forurense
Vi bør gjøre det billigere å velge kollektivt, særlig for unge, sånn at man blir vant til å bruke det tidlig
Det finnes lønnsforskjeller, men det har blitt bedre og kvinner lønnes mer i samme grad som menn enn før
Vi bør ikke se på likestilling som en kvinnesak, men forstå at det gjelder alle kjønn
Bedre likestilling kan også være et viktig klimatiltak, fordi menn og kvinner tenker litt forskjellig og komme på ulike tiltak

Question Title

* 14. Har du noen andre kommentarer til bærekraftsmålene?

0 of 17 answered
 

T