Tēnā koe me to taenga mai ki kaupapa rangahau "Mā hea tātou haere ai i te tau 2016" Ko te take matua o mahi rangahau nei ko te kite atu i ngā kā tū waka ka whakahaeretia i te wiki. Mā konei ka mārama ai mā hea ngā kainoho haere ai ki wāhi kē pēnei i te mahi, ki te kura, ki ngā toahoko rānei mā ngā whakahoki kōrero mātou e awhina ki te hanga rautaki mō ngā waka

T