Δημοσκόπηση για το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας

Η οργανωτική& η επιστημονική επιτροπή του 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναισθησιολογίας σας προσκαλούν να συνεισφέρετε τις απόψεις σας στη σύντομη αυτή δημοσκόπηση, προκειμένου ο σχεδιασμός του προγράμματος να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκπαιδευτικές ανάγκες σας.

Question Title

* 1. Eπιλέξτε τους δύο (2) βασικότερους λόγους για τους οποίους θα θέλατε να παρακολουθήσετε το Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας:

Question Title

* 2. Από τις παρακάτω θεματικές ενότητες επιλέξτε τις τέσσερις (4) πιο ενδιαφέρουσες για εσάς:

Question Title

* 3. Από τους παρακάτω τύπους συνεδριών, επιλέξτε τρεις (3) που θεωρείτε πιο χρήσιμες:

Question Title

* 4. Επιλέξτε δύο (2) από τα παρακάτω οπτικοακουστικά μέσα που θα θέλατε να χρησιμοποιηθούν στο συνέδριο:

Question Title

* 5. Επιλέξτε δύο (2) τρόπους με τους οποίους θα θέλατε να συμμετέχουν οι ξένοι ομιλητές στο συνέδριο:

Question Title

* 6. Επιλέξτε τέσσερα (4) από τα παρακάτω αντικείμενα για κλινικό φροντιστήριο:

Question Title

* 7. Ποια πιστεύετε ότι είναι η βέλτιστη διάρκεια ομιλίας σε στρογγυλό τραπέζι:

Question Title

* 8. Με ποιο τρόπο προτιμάτε να απευθύνετε ερωτήσεις στους ομιλητές:

Question Title

* 9. Σχετικά με την παρουσίαση εργασιών, θα προτιμούσατε:

Question Title

* 10. Τι θα θέλατε να προτείνετε για το 24ο Πανελλήνιο Αναισθησιολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Μαΐου 2021;

0 of 10 answered
 

T