Šis klausimynas skirtas sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems su žmonėmis, sergančiais diabetu. Klausimyno tikslas yra suprasti, kokią įtaką COVID – 19 pandemija turėjo diabeto bei jo komplikacijų prevencijai ir valdymui žmonėms, sergantiems diabetu, užsikrėtusiems COVID – 19 ir tiems, kurie nesusirgo šia liga. Taip pat, nustatyti, kas buvo daroma gerai, o ką reikėtų tobulinti. Klausimynas yra anoniminis ir bus analizuojamas pagal BDAR reglamentą.

Jis padės mums suprasti, kaip diabeto priežiūra buvo teikiama Europos regione COVID-19 pandemijos metu ir galėsime parengti rekomendacijas, kaip bendroje , o kartu ir specifinėse srityse pagerinti diabeto prevenciją ir priežiūrą galimos pandemijos ateityje metu.

T