Ви благодариме за Вашата согласност за учество во ова истражување. Истражувањето го спроведува Метаморфозис, Фондација за интернет и општество. Прашањата кои следат се однесуваат на навиките и однесувањето на луѓето на интернет. Податоците добиени од ова истражување ќе се искористат за статистичка обработка и приказ на резултатите на ниво на група, а не индивидуално. Анкетата е анонимна, од Вас не се бара да продуцирате име, презиме, и останати лични податоци. Вашите искрени одговори ќе помогнат во подобро и поточно прикажување на реалната слика на интернет просторот кај нас.

Question Title

* 1. Вообичаено, интернет користам:

Question Title

* 2. Со која од следниве групи се идентификувате ? (можни се повеќе одговори)

T