Question Title

* 1. Bạn đi du lịch để làm gì?

Question Title

* 2. Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng chung của bạn với lần lưu trú gần đây nhất tại khách sạn Sài Gòn Quảng Bình:

Question Title

* 3. Bạn có khả năng sẽ giới thiệu khách sạn này cho một người bạn dự định đến thăm quan, du lịch tại tình Quảng Bình?

Question Title

* 4. Bạn có khả năng sẽ ở lại khách sạn Sài Gòn Quảng Bình nếu bạn quay trở lại không?

Question Title

* 5. Suy nghĩ về trải nghiệm chung của bạn tại khách sạn này và những gì bạn đã trả, bạn sẽ đánh giá giá trị bạn nhận được như thế nào? Nó có đáng không?

Question Title

* 6. Vui lòng đánh giá của bạn về thái độ và dịch vụ của nhân viên:

Question Title

* 7. Vui lòng đánh giá của bạn về điều kiện chỗ ở và sự sạch sẽ:

Question Title

* 8. Vui lòng đánh giá trải nghiệm của bạn về bữa sáng tự chọn:

Question Title

* 9. Trong thời gian lưu trú, bạn có gặp vấn đề gì không?

Question Title

* 10. Bạn có bất kỳ ý kiến hoặc quan tâm khác? Xin vui lòng cho chúng tôi biết những gì chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của chúng tôi?

0 of 10 answered
 

T