สำหรับลูกค้าของมิซูมิเท่านั้น หากยังไม่ได้ยังสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ที่ https://th.misumi-ec.com/customer/new

กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้แล้วกดปุ่ม "ส่ง"

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล

Question Title

* 2. ชื่อบริษัท

Question Title

* 3. แผนก

Question Title

* 4. เบอร์โทรศัพท์

Question Title

* 5. อีเมล

Question Title

* 6. รหัสลูกค้า (ตัวอย่าง: 863900)

Question Title

Image

Question Title

* 7. บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมใด

Question Title

* 8. ทำงานประเภท/แผนกใด

Question Title

* 9. ความถี่ในการออกแบบโดยใช้อลูมิเนียมเฟรม

Question Title

* 10. ปัจจุบันซื้ออลูมิเนียมเฟรมยี่ห้อใด

Question Title

* 11. นำอลูมิเนียมเฟรมไปใช้งานประเภทใด
(สามารถเลือกได้หลายคำตอบ)

Question Title

* 12. ใช้ CAD ประเภทใด สำหรับงานที่ใช้อลูมิเนียมเฟรม

Question Title

* 13. รู้จัก MISUMI FRAMES จากช่องทางใด
(สามารถเลือกได้หลายคำตอบ)

Question Title

* 14. สนใจบริการประกอบอลูมิเนียมเฟรม (Assembly service) หรือไม่

T