Screen Reader Mode Icon
Настоящият въпросник е предназначен за здравни работници, които работят с хора, страдащи от диабет. Целта на въпросника е да се установи какво въздействие е оказала пандемията от COVID-19 върху превенцията и управлението на диабет и неговите усложнения при хора, страдащи от диабет, които са развили COVID_19, както и при тези, които не са, а също и да се установи кое е сработило и какво би могло да бъде подобрено. Този въпросник е напълно анонимен и ще се обработва в съответствие с разпоредбите на ОРЗД.

Той ще ни помогне да разберем предоставяните грижи във връзка с диабета в европейския регион по време на пандемията от COVID-19 и ще даде препоръки за по-добра превенция и грижи за болните от диабет, като цяло и по-конкретно във връзка с бъдещи пандемии.

T