Question Title

* 1. Označite koliko često posećujete Internet, Instagram ili Fejsbuk stranicu novina "Grad" i portala "KruševacGrad.rs"?

Question Title

* 2. Da li ste u poslednjih 6 meseci predložili temu ili poslali fotografiju redakciji "Grad"-a ili internet portalu "KruševacGrad"?

Question Title

* 3. Ako je Vaš odgovor "NE" da li možete da kratko napišete šta bi naša redakcija trebalo da uradi da Vas podstakne na tako nešto? 

Question Title

* 4. Označite koliko se slažete sa sledećom izjavom:
Novine "Grad" i portal "KruševacGrad" od početka godine mnogo više komuniciraju sa građanima i građankama

Question Title

* 5. Označite koliko se slažete sa sledećom izjavom:
Novine "Grad" i portal "KruševacGrad" u poslednjih 6 meseci u većoj meri pišu o temama koje me se tiču

Question Title

* 6. Označite koliko se slažete sa sledećom izjavom:
Redakcija treba još više da se bavi problemima u našoj zajednici

Question Title

* 7. Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa "SLAŽEM SE", navedite ovde ukratko koji su to problemi i način na koji mislite da redakcija treba više da se bavi njima

T