Screen Reader Mode Icon
Та зөвхөн крилл үсгээр бичнэ үү.

Question Title

* 2. Овог

Question Title

* 3. Нэр

Question Title

* 4. Регистрийн дугаар

Question Title

* 9. Тантай холбоо барих утасны дугаар

Question Title

* 10. Гэр бүлийн гишүүн Голомт банканд ажилладаг эсэх

Question Title

* 11. Банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад ажилладаг хамаатан садан байгаа эсэх

Question Title

* 12. Ажлын туршлага /ажиллаж байсан газар, албан тушаалын нэрийг бичнэ үү/

0 of 12 answered
 

T