Wprowadzenie

EKHA zainicjowała międzynarodowe badanie w celu oceny wyborów dokonywanych przez pacjentów chorych na nerki w Europie. Nadrzędnym celem jest ocena wyboru sposobu leczenia (lub jego braku) dla pacjenta w wybranych krajach Unii Europejskiej i ustalenie, czy ten proces jest zgodny z kompleksową opieką nad osobami z przewlekłą chorobą nerek, jaki to ma wpływ na wydatki przeznaczone na systemy opieki zdrowotnej oraz na rokowanie i jakość życia pacjentów.

T