อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 / Sunday 25 August 2019
14.00-16.00
British Academic Center
ชั้น 3 อาคารรสาทาวเวอร์ ลาดพร้าว (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน และ BTS ห้าแยกลาดพร้าว) / 3rd Floor, Rasa Tower, Ladprao (near MRT Phaholyothin and BTS Ha Yaek Ladprao)

Question Title

* 1. ชื่อ นามสกุล / Name - Surname

Question Title

* 2. อีเมล / Email

Question Title

* 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ / Mobile phone number

Question Title

* 4. จำนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา / Number of seats

Question Title

* 5. หลักสูตรที่สนใจ / Programme(s) that you are interested in

Question Title

* 6. ช่วงเวลาในการศึกษาต่อ / When do you plan to go for further studies

Question Title

* 7. สาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อ / Subject(s) that you are interested in

บริติช เคานซิลจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารลงทะเบียนนี้ เราจะส่งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม บริการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรม (รวมทั้งงานพบปะสังสรรค์ต่าง ๆ) ที่ตรงกับความสนใจของท่าน ไปตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงการส่งแบบสอบถามเพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็น / British Council will use the information that you are providing in connection with your registration. The legal basis for processing your information is in agreement with our terms and conditions. We would like to use the information you provide to send details of activities, services and events (including social events) which we think are of interest. 

Question Title

* 8. กรุณาเลือกช่องทางในการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิล หรือเลือกไม่รับข้อมูลจากบริติช เคานซิลผ่านช่องทางใด ๆ เลยก็ได้ และสามารถขอยกเลิกการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิลได้ เราจะดำเนินการกับข้อมูลของท่านตามเงื่อนไขที่ท่านได้ระบุไว้ / To choose your contact preferences, please check any of the boxes 

British Council would like to use the information that you provide for the purposes of market research. We will use your contact details to send you research materials such as questionnaires or surveys. We carry this out for legitimate purposes. However you can choose not to participate by contacting: studyuk.thailand@britishcouncil.org
บริติช เคานซิลจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการวิจัยทางการตลาด โดยส่งเอกสาร เช่น แบบสอบถาม หรือแบบสำรวจความคิดเห็นไปให้ท่านตามช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้โดยคำนึงถึ'วัตถุประสงค์ที่ท่านให้ความยินยอมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยทางการตลาดโดยส่งอีเมล์มาแจ้งที่ studyuk.thailand@britishcouncil.org

ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิลได้โดยการส่งอีเมล์มาที่ Study UK (Thailand) studyuk.thailand@britishcouncil.org หรือพิมพ์ข้อความ STOP แล้วส่งมาที่ 063-226-7611 หรือ โทร ฯ 02-657-5678 หรือติดต่อบริติช เคานซิลที่ เลขที่ 254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยาม ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 / You may unsubscribe by contacting studyuk.thailand@britishcouncil.org, texting STOP to +66 (0) 63-226-7611, or calling +66 (0) 2-657-5678.


บริติช เคานซิลอาจจะส่งข้อมูลของท่านให้ NCUK / British Academic Center เพื่อดำเนินการลงทะเบียนและติดต่อท่านเกี่ยวกับงานสัมมนานี้ / We may pass your information to the following partner: NCUK / British Academic Center for processing your registration and contacting you regarding the seminar.

บริติช เคานซิลดำเนินการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักรและกฎหมายลักษณะเดียวกันในประเทศอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล ท่านสามารถขอดูข้อมูลของท่านที่บริติช เคานซิลเก็บไว้ รวมถึงขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องได้ หากท่านมีความกังวลในการใช้ข้อมูลของท่าน สามารถส่งข้อร้องเรียนไปได้ยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง / British Council complies with data protection law in the UK and laws in other countries that meet internationally accepted standards. You have the right to ask for a copy of the information we hold on you, and the right to ask us to correct any inaccuracies in that information. If you have concerns about how we have used your personal information, you also have the right to complain to a privacy regulator.

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ www.britishcouncil.org/privacy หรืออาจติดต่อบริติช เคานซิล เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามนโยบายของบริติช เคานซิลโดยนับจากวันที่ได้รับข้อมูล / For detailed information, please refer to the privacy section of our website, www.britishcouncil.org/privacy or contact your local British Council office. We will keep your information in line with our retention policies from the time of collection.

T