Pozvánka na debatu

Jménem Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU, si Vás dovolujeme pozvat na debatu o vysílání pracovníků v silniční dopravě. Debata se koná 16. června 2017 od 13:30 do 15:30 hod v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Question Title

* 1. Zúčastníte se debaty?

Question Title

* 2. V případě účasti vypište prosím Vaše jméno, příjmení, instituci a e-mailovou adresu. Na tento e-mail Vám budou zaslány informace k debatě. Po jejím skončení obdržíte na tuto adresu výstupy z debaty.

Question Title

* 3. Prosím napište otázku, kterou byste chtěl/a položit řečníkům?
(vybrané dotazy mohou být na diskuzi prezentovány)

T