Question Title

* 1.  Peranti yang digunakan untuk melayari lawan web ini

Question Title

* 2. Portal Rasmi Majlis Agama Islam Melaka ini mesra pengguna

Question Title

* 3. Paparan antaramuka portal rasmi ini mudah dilihat

Question Title

* 4. Portal rasmi ini mudah dilayari

Question Title

* 5. Maklumat laman web relevan dan memenuhi keperluan

Question Title

* 6. Setiap opsyen berfungsi seperti yang diharapkan

Question Title

* 7. Elemen-elemen  di dalam portal ini sangat interaktif

Question Title

* 8. Latar belakang portal adalah menarik

Question Title

* 9. Grafik yang digunakan amat menarik

Question Title

* 10. Pautan yang disediakan mudah digunakan

T