PRZEDMIOTY: MATEMATYKA, JĘZYK POLSKI, JĘZYK OBCY

TERMIN: od września 2022 do maja 2023 (termin egzaminu + możliwość przedłużenia na czerwiec) 
HARMONOGRAM:
SOBOTA:
-j. polski g. 9.00 - 10.30
-matematyka g. 10.40 - 12.10
-j. obcy g. 12.20 - 13.50

CENA: 660 zł miesięcznie (3 przedmioty), 460 zł (2 przedmioty), 250 zł (1 przedmiot) + 130 zł Zajęcia ANTYSTRES (efektywne metody uczenia się, jak się nie stresować na egzaminie, metody relaksacji)

 
ILOŚĆ GODZIN: każdy przedmiot to około 8 spotkań po 2h lekcyjne w miesiącu (około 6h tygodniowo). ŁĄCZNIE od IX do VI 60 h dydaktycznych na przedmiot.
TYP ZAJĘĆ: Zajęcia stacjonarne lub online 

Question Title

* 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji kursu. 
Administratorem danych osobowych jest FUNSCIENCE.pl Ryszard Markowicz, organizujący kursy pod nazwą EPIC - Centrum Nowoczesnej Edukacji. Dane są przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia na kurs. Zgodnie z art. 6 ust.1. lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji usług. Uprzejmie informujemy, iż masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację usług dostępnych w serwisie.
 

Question Title

* 2. Imię i Nazwisko dziecka

Question Title

* 3. Dane rodzica (do faktury)

Question Title

* 4. Wybrany przedmiot MAT/POL (3 przedmioty 660 zł, 2 przedmioty 460 zł, 1 przedmiot 250 zł)

Question Title

* 5. Język obcy

Question Title

* 6. Uczestnictwo w zajęciach ANTYSTRES (+120 zł)

Question Title

* 7. Uwagi o stanie zdrowia dziecka

T