Uputstvo za popunjavanje ankete za instruktore/mentore praktične nastave u poslovnim subjektima

Obrazovne vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu napravile su značajan iskorak na polju definisanja praktične nastave u poslovnim subjektima usvajanjem dva važna podzakonska akta početkom 2019. Prepoznajući važnost stručnog obrazovanja za privredu Kantona, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je bila i ostaje na raspolaganju vlastima s tim u vezi.

Za potrebe prikupljanja dodatnih informacija o ulozi instruktora/mentora praktične nastave u Zeničko-dobojskom kantonu izrađena je trodjelna anketa u prilogu. Ona će služiti za reviziju postojećeg programa obuke instruktora/mentora praktične nastave i preporuke koje će biti date Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona u vezi daljnjeg unapređenja pomenutih podzakonskih akata tokom 2021.godine.

CJELINA I traži informaciju o anketiranima. Slijedite uputstva i odgovarajte na pitanja.

CJELINA II sastoji se od niza izjava o zadacima koje su organizovane u 6 kategorija dužnosti koje su izrađene tokom DACUM[1] radionice u Tešnju.

CJELINA III sastoji se od niza izjava o znanjima i vještinama koje treba poredati po stepenu važnosti za ispitanika.

Svaku izjavu o zadatku treba procijeniti na osnovu tri sljedeće dimenzije:

A.      Koeficijent važnosti koji pridajete svakom zadatku (1 nije važno, 5 izrazito važno).

B.      Koeficijent zahtjevnosti koju pridajete postizanju svakog zadatka (1, nije zahtjevno, 5 izrazito zahtjevno).

C.       Koeficijent relativne učestalosti s kojom tipično obavljate svaki zadatak (više puta dnevno, dnevno, sedmično, dvosedmično, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje).

Sve ocjene će se davati putem sljedeće numeričke skale:

Nimalo                1           2            3            4            5            Visoko

Nakon što pročitate svaku izjavu o zadatku, naznačite broj koji najbolje opisuje vaš stav o:

A.      Koeficijentu važnosti koji pridajete tom zadatku u odgovarajući prostor kolone A.

B.      Koeficijentu težine koju pridajete postizanju tog zadatka u odgovarajući prostor kolone B.

C.       Koeficijentu relativne učestalosti s kojom tipično obavljate taj zadatak u odgovarajući prostor kolone C.

Npr, kada pročitate izjavu o zadatku D8 i smatrate da je važna, naznačite „4“ u odgovarajući prostor kolone A, ako smatrate da je zadatak prosječno težak, naznačite „3“ u odgovarajući prostor kolone B; a ako taj zadatak radite relativno često, naznačite „5“ u odgovarajući prostor kolone C. Pogledajte primjer:

 
  A
Važnost - kritičnost
B
Zahtjevnost zadatka
C
Relativna učestalost
C8
Provjeraa urednost učenika na radnom mjestu
4 3 5

 

Napomena: Slobodni ste da dodate svaku izjavu o zadatku za koju smatrate da nedostaje. Takođe, možete modifikovati svaku navedenu izjavu za koju smatrate da je netačna ili zahtijeva dodatno pojašnjenje. Molimo da ocijenite i izjave koje navedete.[1] DACUM je metoda analize određenog zanimanja i njenih zadataka s ciljem da se dobijeni rezultati mogu efikasno upotrijebiti u razvoju programa obuke ili revizije već postojećeg. Upravo na osnovu ove radionice koja je provedena 2018. u okviru programa Prilika Plus, urađen je i proveden program obuke za potrebe Mješovite srednje škole Tešanj
0 of 13 answered
 

T