In mei 2019 organiseren wij samen met Publiq en de Brakke Grond een bijeenkomst in Antwerpen over CRM en datagedreven marketing.

In deze bijeenkomst willen we d.m.v. aansprekende praktijkvoorbeelden laten zien wat datagedreven marketing kan opleveren. De focus ligt niet op techniek, maar op de mogelijkheden die data biedt om publiek beter te leren kennen en daar in de marketingcommunicatie op in te spelen. 


We organiseren deze bijeenkomst samen met als doel om kennis uit te wisselen tussen Vlaanderen en Nederland en te leren van elkaar. 

 Alvast dank voor je input! Geen van de vragen is verplicht. 


Question Title

* 1. Wat versta jij onder datagedreven marketing en/of CRM?

Question Title

* 2. Is datagedreven marketing en/of CRM op dit moment relevant voor jou? Zo ja: Welke subthema's zijn relevant voor je? Zo nee, waarom niet?

Question Title

* 3. Wat ervaar je als de grootste uitdaging v.w.b. datagedreven marketing en/of CRM bij 
de culturele organisatie waar je werkzaam bent?

Question Title

* 4. Wil je eenmalig een mail van ons ontvangen wanneer het programma van deze bijeenkomst bekend is? Zo ja, vul dan hier je mailadres in.

T