Kiến thức về kỹ thuật số rất quan trọng cho các nữ doanh nhân để điều chỉnh theo trạng thái "bình thường mới"

Chương trình đào tạo và huấn luyện miễn phí này bao gồm tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử và an ninh mạng.

Ngày: 8-9 tháng 10 năm 2020
Thời gian: 13:30-16:30
Địa chỉ: Zoom 

KHUYẾN CÁO: Bằng cách hoàn thành cuộc khảo sát này, bạn xác nhận rằng ITC và UPS sẽ có quyền truy cập vào thông tin này. Thông tin do bạn cung cấp được bảo mật nghiêm ngặt; Chúng tôi sẽ không đăng hoặc chia sẻ nó mà không có sự đồng ý của bạn.

Question Title

* 2. Thông tin liên lạc

Question Title

* 3. Bạn sinh năm naò?

Question Title

* 4. Loại hình tổ chức

Question Title

* 5.  Lĩnh vực

Question Title

* 6. Có bao nhiêu nhân viên toàn thời gian tại doanh nghiệp?

Question Title

* 7. Vui lòng ước tính số lượng nhân viên nữ làm việc tại doanh nghiệp

Question Title

* 8. Bạn có bán hàng trên mạng không?

Question Title

* 9. Nếu Có, xin ghi rõ: 

Question Title

* 10. Bạn có sử dụng thanh toán điện tử không?

Question Title

* 11. Đây có phải doanh nghiệp được quản lý và vận hành bởi phụ nữ?*

Question Title

* 12. Bạn có đăng ký trên Shetrades.com không?

Question Title

* 13. Bạn nhận được lời mời từ ai?

T