1.

Chúng tôi là một nhóm phát triển ứng dụng Internet đang phát triển một mạng xã hội/blog và muốn xin ý kiến của bạn.

Rất cảm ơn các bạn đã dành ra 2 phút để góp ý cho chúng tôi!

* 1. 3 việc yêu thích nhất của bạn khi lên mạng là

* 2. Bạn tham gia vào mạng xã hội/blog để:

* 3. Bạn đang sử dụng mạng xã hội/blog nào ?

* 4. Điều gì khiến bạn không muốn rời bỏ mạng xã hội/blog bạn đang dùng

* 5. 2 tính năng mà bạn muốn có nhất cho mạng xã hội/blog lý tưởng của bạn

* 6. Liệu bạn sẽ dung thử hoặc chuyển hẳn sang một mạng xã hội mới

* 7. Bạn sẽ dung một mạng xã hội/blog mới nếu như:

* 8. Giới tính của bạn

* 9. Bạn thuộc độ tuổi nào?

* 10. Email của bạn?

T