Question Title

Image
Dziękujemy za zainteresowanie naszym warsztatem "Essence of Social Brain Coaching"", zarejestrowanym jako program CCE przez International Coach Federation. Oto informacje dodatkowe:
1. Termin: zgodnie z wyborem
2. Miejsce: zależne od terminu
3.Czas: 9.00 - 17.30
4. Promocyjny koszt warsztatów: 1500 PLN + 23% VAT. W cenie mieści się koszt warsztatów, materiałów szkoleniowych i dwóch przerw kawowych w ciągu dnia. Koszty zakwaterowania i obiadu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
5. Termin wniesienia opłat:
       a. przedpłata 500 PLN w ciągu 7 dni od daty rejestracji
       b. pozostała część kwoty do dwóch tygodni przed rozpoczęciem warsztatu
       c. z uwagi na ograniczoną ilość uczestników, w przypadku rezygnacji z uczestniczenia w warsztatach na 10 i mniej dni przed terminem 
           ich rozpoczęcia wpłacona zaliczka nie będzie wpłącana
      d, wpłaty prosimy wnosić na konto 30 1140 2004 0000 3002 7357 5228
6. Warsztat jest akredytowany przez International Coach Federation. Każdy uczestnik po zakończeniu otrzyma Certyfikat ukończenia warsztatów, równoznaczny ze zdobyciem 24 godzin CCE, niezbędnych w procesie akredytacji lub odnowienia akredytacji przez coachów akredytowanych przez ICF.
7. Ponieważ w warsztacie może wziąć udział ograniczona ilość uczestników, o kolejności decyduje moment rejestracji, a następnie moment wniesienia opłaty.
8. Prosimy o podanie poniższych danych. Zgłaszającym się osobom dalsze informacje będziemy przekazywać bezpośrednio.

Question Title

* 1. Dane kontaktowe

Question Title

* 2. Czas i miejsce warsztatów

Question Title

* 3. Prosimy podać dane do faktury VAT:

Question Title

* 4. Akceptuję podane wyżej warunki:

Question Title

* 5. Podaj, proszę, źródło informacji o warsztacie:

Question Title

* 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby informacyjne i promocyjne przez Co&Me Firma doradcza www.come-consulting.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Question Title

* 7. Uwagi dodatkowe:

T