Kajian Soal Selidik ini bertujuan bagi mendapatkan maklumat berkaitan pengetahuan anda tentang perisian ICT bagi memudahkan Pengurusan Teknologi Maklumat merancang aktiviti serta kursus yang bersesuaian. Maklumbalas yang diterima akan disimpan dan dianalisa bagi pembangunan keperluan ICT 2016. Sila lengkapkan butiran maklumat di bawah.

Question Title

* 1. 1. Maklumat Peribadi

Question Title

* 3. Pernahkan anda menghadiri sebarang kursus ICT ?

Question Title

* 4. Sila isikan tahap pengetahuan dan penggunan perisian komputer di bawah

  Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju
Saya tahu menggunakan MS Word untuk pemprosesan perkataan
Saya tahu menggunakan MS Excel untuk membuat lembaran elektronik
Saya tahu menggunakan MS Power Point untuk membuat persembahan
Saya tahu menggunakan Adobe Photoshop untuk edit grafik dan gambar
Saya tahu menggunakan Internet Explorer untuk mencari maklumat dari internet

Question Title

* 5. Kelas Pembelajaran yang ingin diikuti ?

Question Title

* 6. Cadangan. Sekiranya ada

T