PENGENALAN

Kami di Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ), Universiti Sains Malaysia (USM) dalam proses perancangan menawarkan program diploma secara sepenuh masa dan separuh masa yang akan dijalankan di Johol, Negeri Sembilan. Jurusan diploma yang dicadang untuk ditawarkan ini terdiri daripada:

Program Diploma Lepasan SPM
- untuk pemohon muda lepasan SPM dan golongan pekerja yang ingin menyambung pengajian ke peringkat diploma. Lulusan program diploma ini boleh menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Program Diploma Lepasan Ijazah
- untuk pemohon yang telah memiliki ijazah tetapi ingin mendalami sesuatu bidang khusus bagi tujuan penambahan ilmu pengetahuan dan kemahiran tertentu.

Program Diploma Eksekutif
- untuk golongan pekerja yang tidak memiliki diploma tetapi ingin menambahkan ilmu dan kemahiran dalam bidang pekerjaan masing-masing bagi tujuan kenaikan pangkat dan sebagainya. Graduan bagi program diploma ini tidak boleh menggunakan kelulusan untuk tujuan menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Tinjauan pasaran ini bertujuan mendapatkan input dan maklumat awal bagi menyediakan kertas cadangan penawaran program diploma. Tuan/puan sama ada sebagai bakal pelajar, ibubapa, pendidik, majikan serta orang awam lain dialu-alukan untuk memberikan  maklum balas anda semua seikhlas yang mungkin.

Kerjasama tuan/puan semua kami dahulukan dengan ucapan terima kasih.

Sila tandakan jawapan yang berkaitan.

A. KETERANGAN DIRI

Question Title

* 1. Umur

Question Title

* 2. Jantina

Question Title

* 3. Saya ialah seorang (Boleh tandakan lebih daripada satu)

B. PILIHAN BIDANG PENGAJIAN, MOD DAN TEMPOH PENGAJIAN

Question Title

* 4. Jurusan diploma yang ingin diikuti

Question Title

* 5. Program diploma yang menjadi pilihan saya (Boleh tandakan lebih daripada satu)

Question Title

* 6. Mod pengajian yang ingin diikuti

T